Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Nieuchwytne jest życie i tylko we wspomnieniach odsłania swoje rysy

czterdziestolecie 01

W dniu 6 października jubileuszowe uroczystości 40-lecia istnienia szkoły rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Oleszycach. Eucharystię koncelebrowali kapłani – absolwenci szkoły. Zebranych gości, absolwentów, nauczycieli, uczniów i pracowników Zespołu Szkół powitał ks. proboszcz Józef Dudek. W homilii ks. Krzysztof Świta wspominając czas spędzony w murach naszej szkoły podkreślił ogromną rolę nauczycieli i wychowawców w życiu każdego młodego człowieka. Msza św. była również okazją do wspomnienia zmarłych pedagogów, którzy wpisali się w karty historii szkoły. Po uroczystościach kościelnych delegacja nauczycieli i uczniów złożyła kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników.

galeria zdjęć z uroczystości

Dyrektor Zespołu Szkół w Oleszycach Barbara Możdżan dokonała oficjalnego otwarcia uroczystości jubileuszowych i podziękowała dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom, którzy swą postawą, zaangażowaniem i talentem pedagogicznym przyczynili się do sukcesów prawie 6 tysięcy młodych ludzi. Podziękowania za współpracę złożyła również na ręce Starosty Powiatu Lubaczowskiego, rodziców i  przyjaciół szkoły.

Spośród dostojnych gości głos zabrali: Józef Michalik - Starosta Powiatu Lubaczowskiego, Zbigniew Wróbel - przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Gryniewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, Andrzej Nepelski - Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. J. Kustronia w Lubaczowie, Jadwiga Połczyńska członek Zarządu Powiatu i radna Powiatu Lubaczowskiego. Historię szkoły w swoich wystąpieniach wspominali byli dyrektorzy: Józef Rojek i Mikołaj Szymoniak.

W uroczystościach nie mógł uczestniczyć znamienity absolwent naszej szkoły, arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki, sekretarz papieża Jana Pawła II. Jego Ekscelencja skierował na ręce pani dyrektor list gratulacyjny, odczytany w trakcie uroczystości. Gratulacje przesłali również Sekretarz Stanu MEN Tadeusz Sławecki, Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz - Śmigielska oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas.

Jak ważna jest edukacja w życiu człowieka przekonywał zebranych prof. dr hab. Ryszard Bera w swoim wykładzie „Edukacja ustawiczna potrzebą współczesności”.

Jubileusz istnienia szkoły to czas, gdy szczególnie ciepło wspominamy tych, którzy tworzyli czterdziestoletnią historię szkoły: dyrektorów, nauczycieli, pracowników, a przede wszystkim byłych i obecnych uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach. Program artystyczny pod hasłem „Nieuchwytne jest życie i tylko we wspomnieniach odsłania swoje rysy” zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół w Oleszycach.

Akcentem humorystycznym uroczystości był monolog satyryczny Łukasza Błąda, współpracownika programu III Polskiego Radia oraz Radia Rzeszów i współtwórcy kabaretu Kaczka Pchnięta Nożem.

Spotkania po latach…

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości absolwenci spotkali się ze swoimi wychowawcami, podziwiali zmiany, które zaszły w szkole. Pamięć absolwentów pomagały odświeżyć fotografie ilustrujące życie szkoły na przestrzeni dziesięcioleci. Najbardziej wzruszającymi momentami były rozmowy kolegami z ławek szkolnych oraz wspólne przeglądanie kronik szkolnych. Dzień pełen emocji zakończyła wspólna zabawa na Balu Absolwentów. Dobrą muzykę gwarantował zespół Remedium, który współtworzą byli uczniowie naszej szkoły.

Listy gratulacyjne z okazji 40lecia szkoły:

Podsekretarza Stanu MEN

Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Starosty Lubaczowskiego

Przewodniczącego Rady Powiatu Lubaczowskiego

Dyrektora ZS im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie

Media o 40 leciu szkoły

Życie podkarpackie

Telewizja Lubaczów

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055