Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

lubaczowskie targi edukacji i pracy

20180316 104801Już po raz kolejny uczestniczyliśmy w Targach Edukacji i Pracy "Młodzi na rynku pracy w Lubaczowie" zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Cieszanowie. W trakcie tej imprezy prezentowaliśmy szkoły dla dorosłych oraz bogatą ofertę Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych organizowanych przez działający w naszej szkole Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz osób bezrobotnych z naszego powiatu była to okazja na poszerzenie swojej wiedzy na temat możliwości dalszego kształcenia a także nawiązania kontaktów z lokalnymi pracodawcami.

20180316 100509   20180316 100224    20180316 100526  

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055