Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Z rynku pracy

BAROMETR ZATRUDNIENIA 2017

Tekst dokumentu do pobrania


 


RAPORT: ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2016 R.

Kolejny raport dotyczacy zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Warto przeczytać. Teks raportu. 


RAPORT: ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2015 R.

Warto zapoznać się z raportem dotyczacym zawodów nadwyżowych i deficytowych w roku 2015. Tekst raporu.

 


 

RAPORT: ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2014 R.

Warto zapoznać się z raportem dotyczacym zawodów nadwyżowych i deficytowych w roku 2014. Tekst raporu.

 


 

RAPORT: SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 R.

Departament Rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polsityki Społecznej opublikował raport dotyczący sytuacji osób młodych na rynku pracy w roku 2014. Województwo podkarpackie znalazło się wśród województw, w których sytacja osób młodych jest najtrudniejsza. Pełny tekst raportu do pobrania.

 


 

BAROMETR PERSPEKTYW ZATRUDNIENIA NA II KWATRAŁ 2014

Opublikowano kolejny kwartalny raport na temat perspektyw zatrudnienia w Polsce na i na świecie.
Raport opracowany został przez firmę Manpower Group. Warto przeczytać. Pełen tekst raportu można znaleźć na stronie Manpower Group.

 


 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW POPŁACA

      Znajomość języków obcych jest już na dzień dzisiejszy obowiązkową umiejętnością na rynku pracy. Odzwierciedlają to wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) w 2013 roku. Najwięcej osób spośród badanych posługuje się językiem angielskim. Językiem tym na poziomie dobrym lub bardzo dobrym władało 48% uczestników badania. Język rosyjski i niemiecki znało odpowiednio 8% i 7% uczestników. Najmniej popularne były języki: francuski (2%), hiszpański (1%) i włoski (1%).

        Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone zostało przez Sedlak & Sedlak w 2013 r. W celu lepszego zrozumienia wyników OBW należy wyjaśnić sobie pojęcie mediany, gdyż jest ona podstawową miarą statystyczną wykorzystywaną w tym badaniu. Mediana, inaczej wartość środkowa, to wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Oznacza to, iż jeżeli ustalimy wartość mediany dla wynagrodzeń np. na 3 tys. zł. to dokładnie połowa badanej grupy zarabia poniżej tej kwoty i dokładnie połowa respondentów zarabia powyżej tej kwoty.

      Posługiwanie się językami obcymi w stopniu dobrym lub bardzo dobrym pozwala pracownikom uzyskiwać wynagrodzenie na znacznie lepszym poziomie niż gdy języki te zna się słabo lub nie zna wcale.

wynagr1 OBW

      Okazuje się również, iż znajomość jednego języka nie jest na dzień dzisiejszy wystarczająca. Pracodawcy cenią sobie pracowników posługujących się biegle dwoma i więcej językami. Umiejętność ta przekłada się nie tylko na większe szanse znalezienia dobrej pracy, ale również na możliwość lepszych zarobków, zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk kierowniczych.

wynagr2 OBW

        Wyniki raportu powinny dać do myślenia każdemu kto planuje swoją karierę edukacyjną lub chce zwiększyć swe szanse na rynku pracy. Znajomość języków obcych jest podstawową kompetencją pracownika a co za tym idzie należy ją kształtować już od najmłodszych lat.

Ucząc się języków inwestujemy w przyszłość!!!

                                                                            Autor: Magdalena Warcaba

                                                                           na postawie danych z OBW firmy Siedlak & Siedlak

  Pełny raport dostępny na stronie portalu wynagrodzenia.pl

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055