Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Zasoby

W naszej bibliotece znajduje się wiele interesujących książek. Nasz księgozbiór liczy  ok. 16 000  woluminów.  Wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne  i przedmiotowe, różnorodne słowniki do języka polskiego i języków obcych  itp. Mamy też bogaty wybór czasopism, a między innymi:  Cogito, Moje Gotowanie , Hotelarz, Las Polski, Łowiec Polski, Rynek Turystyczny, Rolniczy Przegląd Techniczny, Nowoczesna Uprawa Roślin.

 

 

Zbiory w bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do dyspozycji czytelników są dostępne 2 katalogi:

Alfabetyczny                                Rzeczowy

Poszukiwania wiedzy czytelnicy mogą poszerzyć poprzez dostęp do baz danych w sieci Internet. Dostępny jest katalog linków do strony WWW w Intenecie na stronie WWW biblioteki szkolnej. Biblioteka posiada program Biblioteka Szkolna MOL, który obecnie używa ok 1300 bibliotek w Polsce tworząc największą w kraju sieć bibliotek posiadających jednolite oprogramowanie, co daje możliwość wymiany informacji bibliograficznej między nimi. Dzięki komputeryzacji biblioteki powstaje możliwość szybkiego wyszukiwania informacji bibliograficznej przez czytelnika. Program Biblioteka Szkolna MOL został w całości zaprojektowany pod kątem specyficznych potrzeb bibliotek szkolnych i wpisany przez MEN do zestawu zalecanych środków dydaktycznych.


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055