Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Branżowa Szkoła I Stopnia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa/od 1 września 2017 Branżowa Szkoła I Stopnia

W szkole realizowane są przedmiotowe programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. 

Kształcenie zawodowe realizowane jest w formie teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych. Odbywa się w szkolnych pracowniach i warsztatach oraz podczas wyjazdowych zajęć na stanowiskach pracy.

Kształcimy w następujących zawodach:

  • kucharz 
  • ogrodnik
  • rolnik
  • cukiernik
  • operator maszyn leśnych


Absolwenci szkoły mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania odpowiedniego tytułu zawodowego. 

Po ukończeniu szkoły mogą kontynuować naukę w klasie  drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Branżowa Szkoła umożliwia przygotowanie do pracy zawodowej.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055