Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Technikum

Technikum   to szkoła dla młodzieży o 4-letnim okresie kształceni  (od 1 września 2019r. o 5-letnim okresie kształcenia).

W Technikum realizowane są szkolne programy nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego. 

Szkoła umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz przygotowuje do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W zależności od zawodu uczeń zdobywa dwie lub trzy kwalifikacje.

Kierunki kształcenia:

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - NOWOŚĆ

- technik usług fryzjerskich - NOWOŚĆ

- technik leśnik

- technik rolnik

- technik agrobiznesu

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055