Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Dokumenty rekrutacyjne

DRUKI DO POBRANIA:


ZASADY REKRUTACJI:

I. KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)

 • brak egzaminów wstępnych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • kurs zostanie uruchomiony po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

Wymagana dokumentacja przy przyjęciu to:

 • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia,
 • 3 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
 • podanie o przyjęcie,
 • przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości.

Absolwenci KKZ uzyskują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
 • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia


Praktyka zawodowa - dokumenty do pobrania

Podanie o zwolnienie z odbywania praktyki zawodowej

Zaświadczenie

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055