Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

OBSZAR ADMINISTARCYJNO-USŁUGOWY (AU)

Technik ekonomista AU.35., AU.36./Technik rachunkowości AU. 36., AU.65. - 3 kwalifikacje:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - ( 3 semestry)

AU.36. Prowadzenie rachunkowości - ( 3 semestry)

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - ( 3 semestry)

Sprzedawca AU.20./Technik handlowiec AU.20. i AU.25. - 2 kwalifiakcje:

AU.20. Prowadzenie sprzedaży - ( 4 semestry)

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej - ( 3 semestry)

Technik organizacji reklamy - 2 kwalifiakcje:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych - ( 3 semestry)

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej - ( 4 semestry)

Technik prac biurowych - 1 kwalifikacja:

AU.27. Wykonywanie prac biurowych - ( 4 semestry)

Technik usług fruzjerskich - 2 kwalifikacje (kurs kwalifikacyjny z drugiej kwalifikacji):

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  - ( 4 semestry)

AU.26. Projektowanie fryzur - ( 2 semestry)

Technik grafiki i poligrafi cyfrowej- 2 kwalifikacje:

A.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji
cyfrowych
- ( 3 semestry)

AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków- ( 3 semestry)Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055