Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (TG)

Technik turystyki wiejskiej - 2 kwalifikacje:

TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

GT.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej /KURS DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM/- 1 kwalifikacja:

TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie - ( 4 semestry)

Kelner - 2 kwalifikacje:

TG.10. Wykonywanie usług kelnerski (3 semestry)

TG.11. Organizacja usług gastronomicznych(3 semestry)

Cukiernik

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych (4 semestry)

Technik hotelarstwa - 2 kwalifikacje:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji ( 3 semestry)

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie( 2 semestry)

Kucharz TG.07./Technik żywienia i usług gastronomicznych  TG.07. i TG.16.- kwalifikacje:

TG.07.  Sporządzanie potraw i napojów - ( 4 semestry)

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - ( 2 semestry)

Technik obsługi turystycznej - kwalifikacje:

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - ( 3 semestry)

TG.15. Prowadzenie informacji turystyc znej oraz sprzedaż usług turystycznych - ( 3 semestry)

Piekarz TG.03./Cukiernik TG.04. / Wędliniarz T.5 / Technik technologii żywności  TG.03. lub TG.04. lub TG.05. oraz TG.17. :

TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich - ( 4 semestry)

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych (4 semestry)

TG.05. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych - ( 4 semestry)

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych - (2 semestry)Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055