Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)

Rolnik RL.03. / Technik rolnik RL.03. i  R.16. - 2 kwalifikacje:

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej – ( 4 semestry)

RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej –  ( 2 semestry)

Ogrodnik RL.05. /Technik ogrodnik RL.05. i RL.18. - 2 kwalifikacje:

RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych – ( 3 semestry)

RL.18. Planowanie i organziacja prac ogrodniczych – ( 2 semestry)

Technik architektury krajobrazu - 2 kwalifikacje:

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu –  ( 3 semestry)

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu  –  ( 3 semestry)

Pszczelarz/Technik pszczelarz

RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

Florysta

RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych –  ( 3 semestry)

Technik leśnik - 2 kwalifikacje:

RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych –  ( 3 semestry)

RL.14. Używanie zasobów leśnych – ( 3 semestry)

Operator maszyn leśnych - 1 kwalifikacja:

RL.01. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych – ( 4semestry)Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055