Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

I KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach

Trwa nabór do Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej w zawodach: technik turystyki wiejskiej (KWALIFIKACJE ROLNICZE), terapeuta zajęciowy oraz na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Rozpoczecie zajęć na kursie opiekun medyczny możliwe już od marca 2018r.

kwalifikacje medyczne26 I 2018 2A plakat kwalifikacje rolnicze I 2018A

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Kwalifiakcyjnych Kursów Zawodowych:

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

OBSZAR TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNY

OBSZAR MEDYCZNO - SPOŁECZNY

OBSZAR ADMINISTARCYJNO - USŁUGOWY

OBSZAR ELEKTRONICZNO - ELEKTRYCZNY

OBSZAR MECHANICZNYPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055