Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkolny Klub Europejski

Motto SKE: Wspólna Europa

Szkolny Klub Europejski działa w Naszej Szkole od 10 marca 2003 roku.

Powstał on z inicjatywy uczniów i nauczycieli p. Jolanty Olejarskiej i p. Krystyny Sosnowskiej. SKE rozpoczął swą działalność po uzyskaniu zgody Dyrektora ZS w Oleszycach p. Teresy Mazur oraz po zarejestrowaniu w RCIE w Rzeszowie i Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie.

W momencie utworzenia klubu w jego skład weszło 15 uczniów. Celem działania SKE jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej poprzez organizowanie i angażowanie się członków klubu w przedsięwzięcia o tematyce europejskiej. Poprzez podejmowane działania uczymy się aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, dążenia do realizacji założonych celów.

Obecnie opiekę nad członkami Szkolnego Klubu Europejskiego sprawują p. Agnieszka Kapel oraz wspomagają p. Magdalena Warcaba i p. Monika Błaż 

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego

Nasze działania:Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055