Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości"

Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" otrzymało 205 szkół z całej Polski. Jest to grono szkół, które dba o jakość nauczania w zakresie szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz doskonale przygotowuje młodzież do dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej czyli do startu w samodzielne, dorosłe życie. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Zespół Szkół w Oleszycach, jako jedna z 19-tu szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu, a jedyna szkoła ponadgimnazjalna w powiecie lubaczowskim .
Ubieganie się o uzyskanie certyfikatu rozpoczęliśmy w kwietniu 2007 roku. W I etapie certyfikacji staraliśmy się o uzyskanie nominacji poprzez zbieranie punktów w dwóch certyfikowanych obszarach. Były to:

- Obszar I Przygotowanie do rynku pracy
- Obszar IV Stosowanie wiedzy ekonomicznej


Starania te zakończyły się sukcesem i we wrześniu 2008 roku przeszliśmy do II etapu certyfikacji i poszerzyliśmy swe działania o kolejne dwa obszary:

- Obszar II: Gospodarowanie finansami
- Obszar III: Współpraca ze środowiskiem


Podejmowane przez nas działania przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy, świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zapoznające z aspektami prowadzenia własnej firmy, a także przygotowujące do świadomego zarządzania własnymi finansami zostały nagrodzone nie tylko uzyskaniem certyfikatu. Zostaliśmy również poproszeni o zaprezentowanie naszej szkoły i naszych osiągnięć z okresu certyfikacji podczas konferencji "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole". Konferencja ta odbyła się 9 kwietnia 2008 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie podczas gali przedsiębiorczości. Honorowy patronat nad nią objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. W trakcie konferencji wręczane były również Certyfikaty Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości". W imieniu naszej szkoły certyfikat odebrały: pani wicedyrektor Bogumiła Osuch, szkolni koordynatorzy pani Monika Błaż i pani Magdalena Warcaba oraz uczennica Edyta Pliś.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055