Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkoła Policealna

Harmonogram sesji egzaminacyjnej:

semestr II

semestr IV


Harmonogram zajęć dla słuchaczy:

- II semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

- IV semestru Szkoły Policealnej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

 

Kształcenie w Szkole Policealnej trwa - 4 semestry

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby mające wykształcenie średnie/posiadanie świadectwa maturalnego nie jest wymagane

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej: piątki po południu i soboty, co dwa tygodnie.

 

WYKAZ SAL


PRAKTYKI ZAWODOWE

Podanie o zwolnienie z odbywania praktyk zawodowych

Wzór strony tytułowej pracy kontrolnej

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policelanej w zawodzie technik turystyki wiejskiej

 


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055