Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Zagrożenie życia duchowego

Uczniowie klasy II H oraz członkowie samorządu Uczniowskiego skorzystali z zaproszenia ZS w Lubaczowie i wzięli udział w debacie pt. „Zagrożenia życia duchowego – rzeczywistość czy fikcja” w dniu 1 lutego 2017.

Debata wywołała wśród uczniów poruszenie i dyskusje, co świadczy o potrzebie podejmowania tego typu tematów wśród młodzieży.

Dziękujemy za zaproszenie do Lubaczowa i możliwość uczestniczenia w ważnym, wychowawczym przedsięwzięciu.

Opiekun SU: A. Kapel

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055