Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Rada rodziców 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców 2017/2018:

Przewodniczący Anna Hawrylak

Zastępca przewodniczącegoAgnieszka Milan

Sekretarz Iwona Sopel

Skarbnik - Anna Mróz

Członek - Eugenia Furgała

 

Lista przedstawicieli rad oddziałowych
w roku szkolnym 2017/2018
w Zespole Szkół w Oleszycach:

I BS - Anna Mróz

II ZSZ k/oml - Danuta Kopciuch

III ZSZ k/r - Dorota Stańko

I TH - Agnieszka Milan

I TL/TŻ - Eugenia Furgała

II TL/TŻ - Iwona Sopel

III HLŻ - Anna Hawrylak

IV HLŻ - Bogusława Łucko


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055