Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Język polski

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów."

                                                                             Kartezjusz

Podstawa Programowa

Arkusze

Informatory

Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną?

Jak przygotować i napisać interpretację?

Jak napisać dobre streszczenie?

Książeczka o zadaniach ikonicznych

Język polski - część ustna egzaminu


Egzamin maturalny 2018 - harmonogram, komunikaty, informacje

Harmonogram egzaminu

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

 

Klasyfikacja błędów językowych

Błędy leksykalne

Błędy składniowe

Błędy fleksyjne

Rażące błędy językowe


Porady dla uczniów

Konkursy i olimpiady

Spotkania ze sztuką
Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055