Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Opiekun medyczny

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - OPIEKUN MEDYCZNY

Kwalifikacja Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej


Rozpoczęcie zajęć w 1 semestr - 23.03.2018 o godz. 13.30


Czas trwania kursu: 23.03.2018-30.04.2019 r.

 

Harmonogram zajęć

 

 


 Podstawa programowa dla zawodu opiekun medyczny

Informacje o zawodzie i możliwościach zatrudnienia:

http://www.opiekunki24.pl/oferty-pracy

http://www.opiekunki.aterima.pl/

http://www.zaopiekowani.pl/

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055