Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Nauczyciele i wychowawcy

 • dr Maria Baran - dyrektor, język polski, przedmioty zawodowe w obszarze społecznym
 • mgr Wiesław Baran - wychowawca w internacie
 • mgr Monika Błaż - wicedyrektor, przedmioty zawodowe ekonomiczne, turystyczne
 • mgr Zdzisław Błaż - fizyka
 • mgr inż. Robert Brudniak - przedmioty zawodowe rolnicze, informatyka
 • mgr Joanna Czuwara - pedagog szkolny, przedmioty zawodowe turystyczne
 • mgr Elżbieta Dryla - bibliotekarz, geografia
 • mgr inż. Agata Dudzińska - chemia, przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • mgr Anna Jarosławiec - język angielski
 • mgr inż. Katarzyna Górska-Szczepanik - przedmioty zawodowe leśne
 • ks. mgr Paweł Derylak - religia
 • mgr Marta Kamieńska - historia, WOS
 • mgr Agnieszka Kapel - geografia, wiedza o kulturze, przedmioty zawodowe hotelarskie
 • mgr Tomasz Kida - wychowanie fizyczne, przedmioty zawodowe turystyczne
 • mgr Renata Kozioł - biologia, przedmioty zawodowe gastronomiczne, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Anna Kubrak - język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o kulturze, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Barbara Kurak - język polski, geografia, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Piotr Magura - religia
 • mgr inż. Anna Maksymowicz - kierownik kształcenia praktycznego, przedmioty zawodowe turystyczne i leśne, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr inż. Witold Marko - przedmioty zawodowe techniki rolniczej i leśnej, edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr inż. Agnieszka Nieckarz - przedmioty zawodowe gastronomiczne, matematyka, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Agnieszka Niemiec - język angielski, język niemiecki
 • mgr inż. Jolanta Olejarska - przedmioty zawodowe rolnicze, marketing
 • mgr inż. Bogumiła Osuch - przedmioty zawodowe rolnicze, architektura krajobrazu
 • mgr Jolanta Paryniak - matematyka, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Paweł Paryniak - instruktor nauki jazdy, wychowanie fizyczne
 • mgr inż. Jan Pastuszka - przedmioty zawodowe leśne
 • mgr inż. Anna Rychlicka - przedmioty gastronomiczne, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Maria Serkis - język niemiecki,  zajęcia rewalidacyjne
 • mgr inż. Marta Skiba - przedmioty zawodowe gastronomiczne
 • mgr inż. Iwona Sopel - przedmioty zawodowe gastronomiczne, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Stanisława Sopel - przedmioty zawodowe w obszarze medycznym
 • mgr Krystyna Sosnowska - przedmioty zawodowe ekonomiczne
 • mgr Kazimierz Wać - wychowanie fizyczne
 • mgr inż. Magdalena Warcaba - podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe ekonomiczne, doradztwo zawodowe
 • mgr Grażyna Wicińska - przedmioty zawodowe w obszarze medycznym
 • mgr Monika Zadworna - przedmioty zawodowe w obszarze medycznym
 • mgr inż. Regina Zadworna - przedmioty zawodowe rolnicze, gastronomiczne, ekonomiczne
 • mgr Wiktor Żaczek - kierownik internatu

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055