Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Nasi najlepsi

Stypendystka Prezesa Rady Ministrów 2017/2018Łukasz Kogut

Uczniowie, którzy otrzymali Stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018:


Uczniowie o najwyższych średnich ocen w II półroczu roku szkolnego 2016/2017, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

L

Łukasz Kogut

II TŻ

2.

Piotr Bednarz

III ZSZ rolnik,

3.

Natalia Szajdecka

II ZSZ kucharz

4.

Paweł Mozol

IV TL

5.

Martyna Kaźnica

III

6.

Magdalena Truchacz

IV

7.

Dominika Cieśla

IVTL

8.

Klaudia Nieckarz

III ZSZ kucharz

9.

Klaudia Żyła

IV TŻ

10.

Julia Popek

II TŻ

lI.

Bartłomiej Dec

III ZSZ rolnik

12.

Katarzyna Gralec

II ZSZ kucharz

13.

Ewelina Pilśniak

III TŻ

14.

Marcin Kopciuch

II TŻ

15.

Kamil Kopciuch

II ZSZ oml

16.

Gabriela Borysowicz

I IZSZ kucharz

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055