Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

 

 Oferta kursów, szkoleń i zajęć w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji

Forma zajęć

Ilość godzin

Kurs języka obcego dla początkujących  - język angielski

30 godz.

Kurs języka obcego dla początkujących  - język niemiecki

30 godz.

Kurs obsługi wózków widłowych

50 godz. teoretycznych

+ 15 godz./osobę

Szkolenie „Obsługa kelnerska z elementami sztuki baristycznej”

15 godz.

Szkolenie „Dekorowanie potraw i nakrywanie do stołu”

10 godz.

Warsztaty z doradcą zawodowym „Jak skutecznie zaprezentować się pracodawcy”

10 godz.

Kurs tańca dla poczatkujących

16 godz.

Nordic walking – sport łączący pokolenia

10 godz.

Zrozumieć dziecko! – warsztaty dla rodziców

10 godz.

Konsultacje indywidualne z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, poszukiwania pracy, sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych

konsultacje indywidualne

Jak korzystać z komputera i Internetu – szkolenie dla początkujących

15 godz.

Bankowość elektroniczna i zakupy w sieci dla seniorów

15 godz.

Roczne rozliczenie z Urzędem skarbowym PIT – warsztaty

6 godz.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055