Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kierunki kształcenia

Technik obsługi turystycznej 422103

Kształcąc się w zawodzie technik obsługi turystycznej bedziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania działalności turystycznej;

2) organizowania imprez i usług turystycznych;

3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;

4) rozliczania imprez i usług turystycznych

Zdobedziesz 2 kwalifikacje w zawodzie: 
TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Po ukończeniu szkoły bedziesz mógł pracować w biurach podróży, agencjach turystycznych, a także organach administracji samorządowej zajmującej się organizacją i promocją turystyki, organizacjach branżowych, fundacjach i stowarzyszeniach, domach wczasowych, prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Zdając maturę mozesz kontynuować naukę na studiach wyższych.

Film prezentujący zawód.Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055