Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kształcenie praktyczne

Uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej doskonalą swoje umiejętności zawodowe podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. W zależności od kierunków kształcenia i zakresu tematycznego realizują zajęcia w szkolnych pracowniach zajęć praktycznych i gospodarstwie rolniczo-sadowniczym oraz u pracodawców.

Baza Szkoły do szkolenia praktycznego to: dwie w pełni wyposażone pracownie technologii gastronomicznej z zapleczem oraz kuchnia i stołówka internatu, pracownia obsługi konsumenta, pracownia produkcji roślinnej i zwierzęcej, pracownia architektury krajobrazu i ogrodnictwa, pracownia symulacyjna  obsługi turystycznej oraz warsztaty szkolne ( stolarnia, warsztaty mechaniczne oraz warsztaty obróbki ręcznej ). Ponadto Szkoła posiada gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej, działki warzywne oraz sad jabłoniowy.

  • technik leśnik lesnik1op02

 


 

  • technik architektury krajobrazu technik architektury technik architektury
  • technik żywienia technik zywieniatechnik zywienia

 


  • technik obsługi turystycznejtechnik obsługi turystycznejtot05tot04
  • technik rolniktechnik rolnik technik rolnik
  • kucharz małej gastronomii kucharz małej gastronomii kucharz małej gastronomii
  • rolnik rolnikrolnik
  • ogrodnik ogrodnik ogrodnik


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055