Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kształcenie praktyczne_U

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 Gwiadka w WSHiG w Poznaniu

gwiazdka 01gwiazdka 02gwiazdka 03gwiazdka 04

 


 Kurs kelnerski I-go stopnia

kurs kelnerski 01kurs kelnerski 02kurs kelnerski 03

kurs kelnerski 04kurs kelnerski 05

 


 Obsługa bankietu w ZS w Lubaczowie z okazji Święta Patrona Szkoły

obsluga zs 01obsluga zs 02obsluga zs 03obsluga zs 04

 


 Obsługa bankietu z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

jubileusz 01jubileusz 02jubileusz 03

 Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055