Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kierunki kształcenia

Technik leśnik 314301

Kształcąc się w zawodzie technik leśnik bedziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu;

2) organizowania prac związanych z ochroną zasobów leśnych;

3) prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach;

4) prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych;

5) organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu;

6) prowadzenia i obsługi ciągnika z przyczepą (przyczepami).

Zdobedziesz 2 kwalifikacje w zawodzie: 
RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
RL.14. Użytkowanie zasobów leśnych

Po ukończeniu szkoły bedziesz mógł podjąć pracę na różnych stanowiskach administracji leśnej w lasach państwowych, nie państwowych lub przedsiębiorstwach leśnych. Ponadto absolwent może znaleźć zatrudnienie w terenowych Biurach Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, prywatnych Biurach Urządzania oraz w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną w lasach podporządkowanych innym resortom, a także w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa.

Zdając maturę możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.

Film prezentujący zawód.Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055