Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kadra

Wychowawcy internatu i SSM w roku szkolnym 2017/2018

  • mgr Wiktor Żaczek - kierownik internatu
  • mgr Wiesław Baran - wychowawca w internacie

Nauczyciele wspomagający pracę wychowawczą

  • mgr Krystyna Sosnowska
  • mgr Marta Kamieńska
  • mgr inż. Regina Zadworna
  • mgr inż. Bogumiła Osuch
  • mgr inż. Magdalena Warcaba
  • mgr Tomasz Kida
  • mgr Paweł Paryniak

Podczas nauki własnej  ( od 1600 do 1800 ) pracę wychowawców wspomagają nauczyciele szkoły.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055