Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Dla ucznia

ORE dla ucznia

http://www.ore.edu.pl/dla-uczniow

 

 

"Książki kochają każdego, kto je otwiera,

 dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń,

 niczego w zamian nie żądając..."
Cornelia Funke "Atramentowa śmierć"
 
 

BIBLIOTEKI

  1. Biblioteki w Polsce:
  1. Biblioteki w regionie:

SERWISY BIBLIOTEKARSKIE

SERWISY O KSIĄŻKACH

E-ŹRÓDŁA

MIASTO LUBACZÓW

POWIAT LUBACZÓW

OŚWIATA

KULTURA, MEDIA

INNE

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055