Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Dla maturzystów

Informatory dla maturzystów

 

 

INFORMATORY MATURALNE  na rok szkolny 2017/2018  dla następujących przedmiotów:

                 fizyka i astronomia, geografia, historia,  historia  sztuki,  informatyka,  język  angielski,  język  francuski,  język  hiszpański,  język  niemiecki,  język  polski,  język  rosyjski,  język  włoski,  matematyka,  wiedza  o  społeczeństwie,  biologia,  chemia,                           

 można  pobrać z internetu:

http://www.cke.edu.pl

 http://www.ore.edu.pl/nowa-matura

 

Uwaga, maturzyści!!!  Może się bardzo przydać przy powtórkach z epok literackich i przygotowaniu prezentacji maturalnej. Warto tam zajrzeć: http://mlektury.pl/

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA to wykaz dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu, źródeł elektronicznych itp.), które wykorzystano do przygotowania prezentacji. Bibliografię załącznikową należy podzielić na bibliografię podmiotową i przedmiotową.

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA to wykaz dzieł danego autora.Należy wymienić w niej teksty literackie, dzieła filmowe, obrazy, rzeźby, utwory muzyczne itp., które zostały poddane analizie i interpretacji, aby na ich podstawie opracować temat pracy maturalnej.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA to piśmiennictwo na jeden określony temat. Należy wymienić w niej: słowniki, encyklopedie, monografie, publikacje z Internetu itp., czyli źródła informacji o utworach, autorach, wyjaśnienie terminologii.

 

PRZYKŁADY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ...


                                        Motywy literackie

Źródła literatury podmiotowej

Strony internetowe z motywami literackimi

Strony internetowe z reprodukcjami obrazów, rzeźb

Źródła literatury przedmiotowej

Bibliografia narodowa

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055