Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Baza szkoły


Obiekty Zespołu Szkół zlokalizowane są na ponad 1ha działce przy ulicy Zielonej, tworzą je:                                                                                      

  galeria zdjęć bazy szkoły

 • 2 piętrowy budynek szkoły,
 • 3 piętrowy budynek internatu,
 • budynek gospodarczy z warsztatami szkolnymi
 • garaże i wiata,
 • działki warzywnicze, pola uprawne, sad jabłoniowy ( 21ha )
 • plac manewrowy do nauki jazdy ciągnikiem

 Zlokalizowany przy szkole "Orlik" zapewnia dostęp do bazy sportowej ( boiska wielofunkcyjnego, kortów tenisowych, skatepark )

 

Bazę dydaktyczną tworzy:

 • 21 klasopracowni wyposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny,
 • 2 pracownie komputerowe,
 • 2 pracownie żywienia,
 • pracownia hotelarska (przy SSM),
 • pracownia językowa,
 • pracownia architektury krajobrazu,
 • pracownia symulacyjna obsługi turystycznej,
 • pracownia leśnictwa z symulatorem forwardera i harvestera,
 • pracownia poligrafii,
 • sala gimnastyczna,
 • siłownia 10-cio stanowiskowa
 • internat na 100 miejsc z kuchnią, stołówką, świetlicą i kawiarenką
 • biblioteka szkolna i Szkolne Multimedialne Centrum Informacji
 • gabinet higienistki szkolnej,
 • gabinet pedagoga szkolnego,

Ponadto szkoła dysponuje:

 • 2 samochodami osobowymi,
 • samochodem do przewozu osób,
 • 2 ciągnikami rolniczymi i 2 ciagnikami ogrodniczymi,
 • maszynami rolniczymi i sprzęt pomocniczym,
 • 3 trenażerami do nauki obalania drzew
 • maszynami i sprzętem do prac leśnych

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055