Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

CARVING – tajniki rzeźbienia w warzywach i owocach

Oglądając prace uczniów widzimy jak łatwo i szybko opanowali oni sztukę carvingu. Tym lepiej dla nich, bo takie dodatkowe umiejętności potwierdzone otrzymanymi certyfikatami zwiększają ich szansę na rynku pracy .

Zajęcia na kursie prowadzone  były w ramach projektu  „Podkarpacie stawia na zawodowców” i sfinansowane zostały w całości z funduszy unijnych.

carving 2015 02carving 2015 04carving 2015 05carving 2015 06

carving 2015 07carving 2015 08carving 2015 09carving 2015 11

carving 2015 16carving 2015 17carving 2015 18carving 2015 19

carving 2015 20carving 2015 21carving 2015 27carving 2015 28

carving 2015 29carving 2015 35carving 2015 43

carving 2015 44carving 2015 47

carving 2015 51

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055