Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Arturo Mari – spotkanie z osobistym fotografem Jana Pawła II

 Arturo Mari urodził się i wychował w Rzymie, niemalże w cieniu Watykanu. Jego ojciec pracował w podziemiach bazyliki, gdzie wraz z naukowcami odkrył autentyczny grób i relikwie św. Piotra Apostoła. Kiedy przynosił do domu zdjęcia owych prac, aby je wywołać, Arturo, który miał wtedy 5 lat, zaczął się interesować fotografią i niedługo stało się to jego życiową pasją. Mimo młodego wieku ukończył szkołę dla redaktorów i fotografów w Rzymie. 9 marca 1956 roku wszedł po raz pierwszy do biura L’Osservatore Romano i opuścił je po 53 latach pracy. Jak sam mówi, służył kolejno sześciu papieżom: Piusowi XII, Janowi XXII, Pawłowi VI, Janowi Pawłowi I, Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI. Był nie tylko archiwistą fotografikiem Watykanu, ale przede wszystkim osobistym fotografem kolejnych następców św. Piotra. Wyjątkowy etap życia Pana Arturo to 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II o czym pisze w książce Dotknąć świętości. Świadectwo o Janie Pawle II.

Spotkanie było okazją do dyskusji i rozmowy z papieskim fotografem. Arturo Mari odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące podróży, zainteresowań, rozwoju techniki fotograficznej, relacji z Janem Pawłem II.

 

                                                                                                                     Zespół DKE

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055