Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

KURS OPERATORA WIELOOPERACYJNYCH MASZYN LEŚNYCH TYPU HARWESTER w ramach projektu unijnego


Uczniowie na czas kursu zapewnione  mieli komfortowe warunki  w hotelu Biovilla. Zajęcia na kursie podzielone zostały na część teoretyczną i część praktyczną stosownie do dwóch części egzaminu końcowego. W części praktycznej szkolenie przebiegało na symulatorze oraz na maszynach leśnych typu  harwester w rzeczywistych warunkach w lesie.

harwestery 01harwestery 02harwestery 03harwestery 04

harwestery 05harwestery 06harwestery 07harwestery 08

harwestery 09harwestery 10harwestery 11harwestery 12

harwestery 13harwestery 14harwestery 15harwestery 16

harwestery 17harwestery 18harwestery 19harwestery 20

harwestery 21harwestery 22harwestery 23

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055