Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

dr Wojciech Broszkiewicz "Moja przygoda z socjologią..."

 

Kolejna część spotkania dotyczyła ulubionych książek czytanych przez młodzież, które są ciekawym przeżyciem, pobudzają wyobraźnię, rozwijają wrażliwość, a przede wszystkim, wzbogacają osobowość. Uczniowie kl. II TL/TOT uczestniczący w kursie e-learningowym Filmoteka Szkolna. Start! opowiedzieli o swoich doświadczeniach z filmem, zapoznali z treścią kolejnych modułów kursu: Warsztat młodego krytyka, Warsztat młodego reżysera.

                                                                                                                      II TL/TOT

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055