Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Łamiemy schematy! Dyskusyjny Klub Edukacyjny

Moja ulubiona książka – prezentacja multimedialna, Poetka w murach naszej Szkoły – przygotowanie wywiadu do gazetki szkolnej ZSpress, Światowy Dzień Książki – spotkanie w bibliotece szkolnej, I Oleszyckie Spotkania z Literaturą sesja popularno-naukowa, Ja czytam! To mnie wyróżnia – kampania szkolna, Przygarnij książkę – ogólnoszkolna akcja czytelnicza, Wyjęte z szuflady – spotkanie z miejscową poetką, Podaruj książkę – zbiór książek wśród młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły oraz społeczności lokalnej z przeznaczeniem dla podopiecznych terapii zajęciowej to efekty działania DKE w Zespole Szkół w Oleszycach. Dzięki DKE nie tylko czytamy ulubione powieści ale też możemy uczestniczyć w zaaranżowanych dyskusjach, które odbywają się w większych lub mniejszych zespołach w bibliotece szkolnej, auli lub przytulnej, nowocześnie wyposażonej kawiarence. Spotkania odbywają się raz w miesiącu (druga środa miesiąca, 13.30-14.30). Zapraszamy do DKE.                                                                                                                                  II TL/TOT

 

DSC 0447

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055