Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kolejny rocznik absolwentów opuścił mury naszej szkoły.

Uroczystość ukończenia szkoły rozpoczęła się Mszą Swiętą w kościele parafialnym w Oleszycach w intencji tegorocznych maturystów.

Po Mszy odbyła się część oficjalna w auli Zespołu Szkół w Oleszycach. Na wstępie swoje słowa do absolwentów skierowała p. Barbara Możdżan - dyrektor Zespołu Szkół, p. Jóżef Michalik - starosta lubaczowski, p. Jadwida Pałczyńska - przewodnicząca Rady Powiatu oraz przewodniczący Rady Rodziców - p. Jan Jabłoński. Swoich starszych kolegów i koleżanki żegnali przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Również maturzyści w trakcie swojego wystąpienia podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud włożony w kształtowanie ich młodych umysłów, za wychowanie, poświęcony czas i stworzenie dobrych warunków pogłębiania wiedzy oraz zdobywania zawodu.

Zwieńczeniem dwu- i czteroletniej pracy uczniów i słuchaczy było odebranie świadectw oraz dyplomów i nagród za wyniki w nauce, godną postawę uczniowską, działalność w organizacjach szkolnych oraz pracę na rzecz klasy i szkoły.

Rodzice uczniów, którzy szczególnie wpisali się w historię szkoły swoją działalnością i osiągnięciami otrzymali listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna. W tym roku młodsi koledzy z klasy III TŻiUG oraz II ZSZ rolnik/operator maszyn leśnych przygotowali Galę Rozdania Szkolnych Oskarów. Nagrody wręczono w następujących kategoriach: nalepszy artysta, najlepsza artystka, najlepszy sportowiec, najwytrwalszy wagarowicz, najlepsza frewkwencja, najlepszy zawodowiec oraz najlepszy uczeń. Konkurencję zdeklasowała uczennica klasy IV RAT, Małgorzata Osiowy, która otrzymała "Oskary" aż w trzech kategoriach: najlepsza artystka, najlepszy zawodowiec oraz najlepszy uczeń.

Na koniec absolwenci i rodzice zostali zaproszeni na przepyszny tort przygotowany przez klasę III TŻiUG.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055