Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Praktyki wakacyjne w Grecji

Podstawowym wymaganiem managerów przy kwalifikowaniu na konkretne stanowiska jest znajomość j. angielskiego i… chęć do pracy. Naszym dziewczynom nie brakuje ani jednego ani drugiego. Mają też świadomość tego, że w dzisiejszych czasach o zatrudnieniu decydują głównie umiejętności praktyczne kandydatów do pracy oraz ilość odbytych przez nich staży i praktyk zawodowych, dlatego też podjęły się udziału w praktykach zagranicznych.

Biorąc pod uwagę, że praktyka jest płatna uczennice będą miały możliwość wydania zarobionych pieniędzy na zasłużony wypoczynek wakacyjny. Podczas praktyk zapewne nie zabraknie też czasu na zwiedzanie ciekawych miejsc.

W praktykach w greckich hotelach mogą brać udział pełnoletni uczniowie kierunków gastronomicznych i hotelarsko-turystycznych.

Uczniowie kierunków rolniczych mogą odbywać praktyki zagraniczne w gospodarstwach rolnych w Szwajcarii.

Wszelkich informacji na temat praktyk udziela kierownik kształcenia praktycznego.

fot.www.dreamtours.pl

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055