Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom"


W wyniku zaciętej rywalizacji, wysokiego poziomu wiedzy uczestników oraz dodatkowej dogrywki wyłoniono trzech najlepszych uczniów, którzy będą reprezentowali szkołę w finale powiatowym w Lubaczowie.
I miejsce – Strojny Łukasz
II miejsce – Czepiel Patryk
III miejsce – Dorota Dawid
Młodzież do eliminacji przygotował i prowadził n-l Kazimierz Wać.

OTWP 01OTWP 02OTWP 03

OTWP 04OTWP 05OTWP 06

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055