Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Powiatowa konferencja "Jak wspierać ucznia w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych"

W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień wygłaszanych w następującej tematyce:

  • - Wsparcie obszaru edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kończącej się i nowej perspektywie finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania szkolnictwa z rynkiem pracy - zagadnienie to prezentowała pani Małgorzata Kawalec - kierownik Wydziału Projektów Własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  • - Zainteresowania zawodowe w ścieżkach edukacyjnych - referat pani Elżbieta Rozner, doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie
  • - W jaki sposób przeprowadzić zajęcia prozawodowe nie będąc doradcą zawodowym? - referat pani Magdaleny Warcaby, doradcy zawodowego ZS w Oleszycach.
  • - Źródła informacji w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego - prelekcja pani Magdaleny Warcaby, doradcy zawodowego ZS w Oleszycach.

Spotkanie to było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wzajemnych spostrzeżeń.

DSC 0183 KopiowanieDSC 0187 Kopiowanie  DSC 0203 Kopiowanie

DSC 0197 Kopiowanie       DSC 0196 KopiowanieDSC 0206 Kopiowanie

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055