Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

FINAŁ KONKURSU LOOKING FOR TALENTS

Jury oceniło uczestników w dwóch kategoriach:

  • szkoły gimnazjalne

I miejsce Małgorzata Stopyra – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego

w Lubaczowie

II miejsce ex aequo Katarzyna Parobi z Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza w Baszni Dolnej oraz Paulina Babicka z Zespołu Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Dzikowie

III miejsce ex aequo Ewa Szpyt z Publicznego Gimnazjum nr 2 im Jana III Sobieskiego w Lubaczowie oraz Karol Terech z Publicznego Gimnazjum im. prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach

  • szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce Sylwia Krzych z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

II miejsce Karolina Jabłońska z Zespołu Szkół w Oleszycach

III ex aequo Daniel Mazurkiewicz z Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie i Marta Hadel z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie

Jurorzy podkreślili wysoki poziom prezentacji  i zaangażowanie uczestników, którzy recytowali wiersze Różewicza w języku polskim i wybranym języku obcym.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w konkursie, gratulujemy sukcesów i już zapraszamy na kolejne spotkanie z poezją .

Protokół

looking2looking3 looking6looking5looking4

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055