Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Wojewódzki finał olimpiady wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie indywidualnym

Rozwiązywali oni testy opracowane przez organizatorów, zaś pomiędzy uczniami mającymi jednakową liczbę punktów odbyła się dogrywka. Spośród piętnastu uczniów szkół średnich reprezentant naszej szkoły zdobył 8 miejsce i otrzymał cenne nagrody. Finał wojewódzki olimpiady zakończył się wręczeniem pucharów, dyplomów oraz nagród ufundowanych przez organizatorów. Organizatorami Olimpiady między innymi są: Państwowa Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie, Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Rzeszowie oraz Podkarpacka Izba Rolnicza.

olimpiada pip 2014 02olimpiada pip 2014 03olimpiada pip 2014 04

olimpiada pip 2014 05olimpiada pip 2014 06

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055