Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Święto drzewa 2014

Celem akcji, obchodzonej corocznie 10 października, jest edukacja społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych i ochrony drzew. Wydarzenie to objęte jest w roku 2014 patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Organizatorzy: Klub Gaja oraz PGL Lasy Państwowe.

 świętodrzewa2014.14świętodrzewa2014.21świętodrzewa2014.25świętodrzewa2014.19świętodrzewa2014.24świętodrzewa2014.26

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055