Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Mój zawód – moją pasją. Uczniowie II TL/TOT, II TŻ na wycieczce programowej Kraków - Wieliczka

krakow2014 02krakow2014 03krakow2014 04krakow2014 05

krakow2014 06krakow2014 07krakow2014 08krakow2014 09

krakow2014 10krakow2014 11krakow2014 12krakow2014 13

krakow2014 14krakow2014 15krakow2014 16krakow2014 17

krakow2014 18krakow2014 19krakow2014 35krakow2014 36

krakow2014 37krakow2014 38krakow2014 39krakow2014 40

 Moje wrażenia z wycieczki ...                                             Moje wrażenia z wycieczki ...

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055