Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza w naszej szkole

Młodzież brała udział w spotkaniach, podczas których przybliżona została postać wybitnego prozaika, autora powieści historycznych oraz jego dorobek literacki. Uczniowie, zgodnie z ideą tej inicjatywy, czytali na głos najciekawsze i trzymające w napięciu fragmenty Potopu – środkowej części Trylogii. Zwieńczeniem akcji był szkolny konkurs ze znajomości twórczości Sienkiewicza zorganizowany przy ognisku integracyjnym wychowanków internatu. Zwyciężyła w nim drużyna dziewcząt: Karolina Jabłońska z klasy II TŻ i Gabriela Okopnyj z klasy I TH. Drugie miejsce zajęli Artur Bułas z II ZSZ i Andrzej Lasota z III ZSZ. Laureatom konkursu gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za udział. Koordynatorzy akcji: Elżbieta Dryla i Anna Kubrak.

narodowe czytanie01narodowe czytanie02narodowe czytanie03

narodowe czytanie04narodowe czytanie05narodowe czytanie06

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055