Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szkolenie z I pomocy

I pomoc 2017 01W dniu 28. 02.2017 roku miało miejsce spotkanie młodzieży Internatu z ratownikami medycznymi Panem Damianem Kubiszynem oraz Panem Damianem Horodko (pracownikami SP ZOZ w Lubaczowie).

Obaj Panowie zostali zaproszeni w celu przeprowadzenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej wśród wychowanków. Na spotkaniu zostały omówione następujące zagadnienia:

- Numery telefonów alarmowych oraz zasady zgłaszania wypadku (zdarzenia),

- Postępowanie podczas wypadku w szkole, internacie, na ulicy,

- Na czym polega pozycja boczna ustalona,

- ABC resuscytacji czyli: udrożnienie dróg oddechowych, oddychanie oraz krążenie,

- Ćwiczenia młodzieży na fantomach,

- Odpowiednie zabezpieczenie osoby poszkodowanej, siebie oraz miejsca zdarzenia,

- Jak postępować w przypadku niektórych sytuacji z życia codziennego takich jak: omdlenie, padaczka, krwotok z nosa, pogryzienie przez owada, złamania, zwichnięcia oraz skręcania,.

          Ratownicy medyczni przypomnieli także słuchaczom o prawnym obowiązku udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej drugiemu człowiekowi podczas wypadku oraz odpowiedzialności karnej za nieudzielenie takiej pomocy potrzebującemu.

 

 

I pomoc 2017 02I pomoc 2017 03I pomoc 2017 04I pomoc 2017 05

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055