Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej

straz pozarna 2017 01W dniu 14.12.2016 odbyło się spotkanie młodzieży z Internatu z przedstawicielem Straży Pożarnej z Jarosławia Panem Waldemarem Czernysz. Wychowankowie zostali zapoznani z czynnikami powodującymi pożar, fazami wybuchu pożaru w budynku mieszkalnym oraz sposobami postępowania podczas ewakuacji, procesami gaszenia pożaru. Młodzież została poinformowana w jaki sposób ma się zachować w różnych sytuacjach np. podczas wybuchu butli gazowej, pożaru samochodu, jak ugasić płonący olej na patelni.

Ponadto młodzież wzięła udział w krótkim wykładzie nt. postępowania z poszkodowanym w wypadku samochodowym, zatrucia czadem oraz sposobom udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

straz pozarna 2017 02straz pozarna 2017 03straz pozarna 2017 04

straz pozarna 2017 05straz pozarna 2017 06

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055