Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Zajęcia profilaktyczne

W dniu 14.11.2016 r. w naszym internacie odbyły się zajęcia profilaktyczne, w ramach których przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie spotkał się z młodzieżą, i podczas prezentacji multimedialnej przedstawił aspekty odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne takie jak: palenie papierosów, zażywanie dopalaczy, czy nakłanianie innych do popełnienia tych czynów. Policjant wyjaśnił wychowankom pojęcie czynu karalnego, demoralizacji, jej przejawów oraz kiedy za swoje czyny odpowiada się jako nieletni, a kiedy już jako dorosły. Spotkanie z policjantem przyczyniło się do wzrostu świadomości na temat zachowań ryzykownych, a poruszone tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków, o czym świadczyły pytania kierowane do pana policjanta.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055