Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Szlakiem zabytkowych cerkwi…

cerkwie 2015 01Uczniowie Zespołu Szkół i wychowankowie Internatu 15.09.2015r. uczestniczyli w zajęciach tematycznych Szlakiem zabytkowych cerkwi, których celem było poznawanie walorów turystycznych Ziemi Oleszyckiej, w tym historii, kultury i architektury cerkiewnej, a przede wszystkim poszerzanie kompetencji językowych poprzez wzbogacanie zasobów leksykalnych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła dawna cerkiew greckokatolicka pw. Niepokolanego Poczęcia NMP wybudowana w 1781 roku, od 1971 r. pełniąca funkcję rzymskokatolickiej kaplicy filialnej parafii w Oleszycach.

W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z architekturą cerkiewną, interesowały ich cmentarne nagrobki, wykonane  – jak dowiedzieliśmy się od mieszkańców Borchowa – z kamienia bruśnieńskiego.  

cerkwie 2015 02cerkwie 2015 03cerkwie 2015 04

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055