Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Narodowe Czytanie Lalki Bolesława Prusa

narodowe czytanie 2015narodowe czytanie banerMłodzież Zespołu Szkół włączyła się w ogólnopolskie przedsięwzięcie Narodowe Czytanie  „Lalki” Bolesława Prusa. Tegoroczna akcja rozpoczęła się w piątek  03.09.2015r. w bibliotece szkolnej, zakończyła w 08.09.2015r. w Internacie Zespołu Szkół w Oleszycach. Uczniowie przygotowali gazetkę tematyczną „Życie i twórczość Bolesława Prusa", uczestniczyli w quizie wiedzy o „Lalce”, konkursie na najlepszą interpretację głosową.

Czytaniu towarzyszyły adaptacje filmowe oraz prezentacje multimedialne przygotowane przez młodzież. W akcję zaangażowali się uczniowie kl. III TL/TOT, III TŻ, członkowie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego oraz mieszkańcy Internatu.

Pomysłodawcą tegorocznej  akcji jest szkolna bibliotekarka pani Elżbieta Dryla, którą wsparli poloniści – Maria Baran i Anna Kubrak oraz  wychowawcy Internatu Wiesław Baran i Wiktor Żaczek.
Narodowe Czytanie to czwarta już edycja, zainicjowana trzy lata temu przez Prezydenta Polski, której nadrzędnym celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi działami literatury polskiej. Prezydent w liście zapowiadającym tegoroczną akcję podkreślał, że „lektura książek nie tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając wyobraźnię, sprawia, że wzrastają kompetencje i możliwości oddziaływania na świat.”

narodowe czytanie 2015 01narodowe czytanie 2015 02narodowe czytanie 2015 03narodowe czytanie 2015 04

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055