Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

KALENDARIUM ROCZNIC 2018

LUTY

 • 2.02 DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA
 • 2.02 155. rocznica urodzin Marii Rodziewiczówny, pseud. Žmogus, Maro, Weryho (1863 – 1944) – polskiej pisarki, członkini Warszawskiego Towarzystwa Teozoficznego
 • 3.02 550. rocznica śmierci Johannesa Gutenberga (ok. 1399 – 1468) – niemieckiego złotnika i wynalazcy druku
 • 6.02 100. rocznica śmierci Gustawa Klimta (1862 – 1918) – austriackiego malarza, symbolisty
 • 7.02 35. rocznica śmierci Linwood Vrooman Carter (1930 – 1988) – amerykańskiego pisarza, autora powieści science fiction i fantasy
 • 9.02 60. rocznica urodzin Henryka Sawki 1958 – ) – polskiego rysownika i satyryka
 • 11.02 ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH ustanowiony w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II
 • 11.02 55. rocznica śmierci Sylvii Plath (1932 – 1963) – amerykańskiej poetki, pisarki i eseistki, zaliczanej do grona tzw. poeto w wyklętych
 • 12.02 220. rocznica śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732 – 1798) – króla Polski
 • 13.02 135. rocznica śmierci Richarda Wagnera (1813 –1883) – niemieckiego kompozytora, poety i teoretyka sztuki
 • 16.02 35. rocznica śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny (1888 – 1983) – polskiej poetki, prozaika, dramaturga i tłumaczki
 • 16.02 260. rocznica urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (1758 –1841) – polskiego poety, satyryka, dramatopisarza, powieściopisarza, pamiętnikarza, działacza politycznego i kulturalnego
 • 17.02 55. rocznica urodzin Michaela Jordana (1963 – ) – amerykan skiego koszykarza
 • 17.02 345. rocznica śmierci Jeana Baptiste´a Moliera (fr. Moličre), włas c. Jean Baptiste Poquelin (1622 – 1673) – jednego z najwybitniejszych komediopisarzy w historii literatury francuskiej
 • 19.02 60. rocznica urodzin Helen Fielding (1958 – ) – angielskiej pisarki i dziennikarki
 • 19.02 545. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473 – 1543) – polskiego astronoma i matematyka, twórcy heliocentrycznej teorii budowy s wiata
 • 21.02 115. rocznica urodzin Anaďs Nin (1903 – 1977) – francuskiej pisarki pochodzenia hiszpańskiego
 • 22.02 35. rocznica śmierci Mieczysława Jastruna (1903 – 1983) – polskiego poety, prozaika, eseisty, tłumacza
 • 22.02 230. rocznica urodzin Arthura Schopenhauera (1788 –1860) – niemieckiego filozofa
 • 24.02 555. rocznica urodzin Pico della Mirandola (1463 – 1494) – włoskiego filozofa, uczonego, pisarza, wybitnego przedstawiciela włoskiego odrodzenia
 • 24.02 35. rocznica śmierci Tennessee Williamsa (własc. Thomas Lanier Williams) (1911 – 1983) – amerykańskiego dramatopisarza
 • 24.02 90. rocznica powstania Biblioteki Narodowej w Warszawie (1928)
 • 25.02 75. rocznica urodzin George´a Harrisona (1943 – 2001) – angielskiego muzyka rockowego, członka legendarnej grupy The Beatles
 • 27.02 85. rocznica urodzin Aleksandra Minkowskiego (1933 – ) – polskiego pisarza, reportażysty i scenarzysty filmowego
 • 27.02 105. rocznica urodzin Irwina Shawa (1913 – 1984) – amerykańskiego powieściopisarza i nowelisty
 • 28.02 40. rocznica śmierci Janusza Meissnera (1901– 1978) – polskiego pisarza, lotnika
 • 28.02 195. rocznica urodzin Juliusza Ligonia (1823 – 1889) – śląskiego poety ludowego, działacza narodowego

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055