Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR II - harmonogram zajęć od 27.01.2018 r.

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi"

W dniu 20.11.2017 roku    uczniowie ZS w Oleszycach  uczestniczyli w warsztatach  prowadzonychwarsztaty w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w  Oleszycach na temat: „Czym jest mowa nienawiści i jak ją rozpoznać?”  w ramach akcji "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi".

Celem warsztatów  było zachęcenie uczniów do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści.

Uczniowie definiowali  pojęcie „mowa nienawiści”, analizowali wypowiedzi pod kątem kultury języka i zabarwienia emocjonalnego. Rozmawiali także o tolerancji i poszanowaniu godności innych osób. 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055